Wariant 1

Ściany trójwarstwowe

Ściany warstwowe wykorzystywane są przy wykonywaniu ścian zewnętrznych w budownictwie mieszkaniowym oraz przemysłowym. Ściany zewnętrzne spełniają zadanie z osłony przestrzeni budynku zarówno przed wpływem czynników atmosferycznych jak i przed innymi uciążliwymi lub szkodliwymi wpływami środowiska.
Składają się one z dwóch lub większej liczby warstw, przy czym ich dobór wynika z wymogów funkcjonalnych przegrody oraz właściwości zastosowanych w niej materiałów. W prawidłowo skonstruowanej ścianie budynku warstwa wewnętrzna spełnia zwykle zadanie konstrukcyjne (nośne     i usztywniające), a ze względu na zapewnienie właściwego mikroklimatu, powinna możliwie dużo akumulować ciepła. Natomiast fakturowa warstwa zewnętrzna spełnia zadanie osłony izolacji termicznej przed wpływami atmosferycznymi i szkodliwymi czynnikami środowiska zewnętrznego. Kierując się tymi zasadami w prefabrykowanym budynku, jako ściany zewnętrzne zastosowano elementy warstwowe, składające się z betonowej warstwy wewnętrznej nośnej o grubości 15 cm, izolacji termicznej ze styropianu FS-15, grubości 15 cm oraz faktury z betonu architektonicznego.

Zalety ścian trójwarstwowych

W zastosowanej ścianie trójwarstwowej zmieniona została podatność na zawilgocenie. Korzystny układ warstw z betonu, oraz niski współczynnik przenikania ciepła U=0, 22 W/(m2·K) eliminuje możliwość kondensacji pary wodnej na wewnętrznej powierzchni jak i we wnętrzu ściany. Właściwości zastosowanych materiałów zapewniają szybkie wysychanie wilgoci początkowej (technologicznej i budowlanej).
Proponowane przez nas trójwarstwowe ściany zewnętrzne mają przewagę nad obecnie powszechnie stosowanymi ścianami dwuwarstwowymi, ponieważ:

1. Mają większą bezwładność cieplną, lepiej akumulują ciepło, co wpływa na lepszy mikroklimat.

2. Stateczność cieplna zastosowanej ściany trójwarstwowej wynosi = 17, 2 jest zdecydowanie wyższa od wymaganej minimalnej wielkości ψmin=4,5

3. Dla ściany trójwarstwowej współczynnik przyswajania ciepła wynosi =33, 65 i jest zdecydowanie wyższy od wielkości νmin15, zalecanej dla ścian zorientowanych w kierunku strony południowej i południowo-zachodniej.

4. Dla zastosowanej ściany trójwarstwowej wskaźnik bezwładności cieplnej D=3, 38 W/(m2·K), współczynnik przyswajania ciepła powierzchni wewnętrznej ui=14, 5 W/(m2·K), a zewnętrznej ue=7, 51 W/(m2·K). Przyjmując normowe wielkości współczynników napływu ciepła αi=10 W/(m2·K) oraz αe=25 W/(m2·K) czas przesunięcia faz fal temperatury jest równy 8, 5h i spełnia wymagania stawiane dla ścian zewnętrznych zorientowanych w kierunku zachodnim, jak również południowo-zachodnim, dla których zaleca się ażeby był spełniony warunek =8÷10 godzin.

5. Fakturowa warstwa zewnętrzna spełnia zadanie osłony izolacji termicznej przed wpływami atmosferycznymi i szkodliwymi czynnikami środowiska zewnętrznego (min. grzyby, wykwity soli,. Zawilgocenie, destrukcje mrozowe). Betonowa warstwa fakturowa w pełni zabezpiecza przed niszczącym wnikaniem wody w głąb ściany, nie ulegnie zniszczeniu na skutek działania mrozu i promieni słonecznych. Dzięki zastosowaniu betonu o zwartej strukturze wykazuje zdolność polegającą na łatwym spłukaniu osiadających zanieczyszczeń. Te parametry jakościowe przekładają się na późniejsze cechy użytkowe elewacji i całego budynku, a więc samooczyszczenie, nie porastają glonami, algami, pleśnią oraz nie brudzą się. Trwałość związana jest również z tym, że beton jest zdecydowanie bardziej odporny na działania termiczne i chemiczne niż faktury wykonane z innych materiałów. Z obserwacji wynika, że na tynkach cienkowarstwowych występują często złuszczenia, pęcherze w powierzchni wyprawy, spękania, rozwój roztoczy i obsypywanie się wyprawy wskutek otarcia oraz erozja wywołana czynnikami mechanicznymi.

6. Warstwa fakturowa wykonana z betonu architektonicznego przez długie lata pozostaje w niezmienionym stanie i nie potrzebuje żadnych konserwacji.

7. Warstwa elewacyjna chroni przed przemiennymi cyklami pola temperatury skutecznie zabezpieczając styropian przed starzeniem i pogorszeniem właściwości fizycznych.

8. Konstrukcja ścian zewnętrznych została tak zaprojektowana żeby wyeliminować mostki termiczne, przez które przenika bardzo dużo ciepła, znacznie obniżając izolacyjność termiczna całej ściany. Dotyczy to zwłaszcza nadproży, ościeży okiennych i drzwiowych.

9. Energia związana z ogrzewaniem ma największy udział w kosztach eksploatacji i zależy przede wszystkim od rozwiązań przestrzennych oraz technicznych całego budynku, jak również jego poszczególnych części składowych. Uwzględniając aktualne wymagania normowa w tym zakresie ściany zewnętrzne budynku zaprojektowane zostały o współczynniku przenikania ciepła U=0, 25 W/(m2K).

W czasie wieloletniej eksploatacji naszego domu bardzo istotne są wydatki związane z utrzymaniem estetycznego wyglądu budynku. Użytkowany budynek ma służyć przez wiele lat i z tego względu należy zadbać o to żeby w czasie użytkowania ponosić jak najmniej wydatków na konserwacje. Z tego względu podejmując decyzje o materiale warstwy izolacyjnej w prefabrykowanym budynku uwzględnione zostały nie tylko koszty wykonania ale również renowacji i konserwacji. Wiadomo że każdy remont elewacji to poważny wydatek finansowy. Wykonana w procesie produkcji trwała powierzchnia elementu ściennego nie pozwala na penetrację brudu w głąb warstwy, a kolor elewacji pozostaje równie trwały jak sam materiał. Dodatkowo beton zapewnia właściwy mikroklimat przez zwiększenie izolacyjności termicznej i dyfuzyjną wymianę wilgoci w budynku. Budynki ze ścianami trójwarstwowymi, w których elewacje wykonano z betonu architektonicznego charakteryzują się najniższymi kosztami ogrzewania zimą, komfortowymi warunkami mikroklimatu latem i najniższymi kosztami utrzymania w okresie eksploatacji.

Pokaż komentarze
Ukryj komentarze  • 1


    2


    4


    5


Copyright by www.osiedledebiny.gft.pl Wszystkie prawa zastrzeżone