Wariant 1

Standard budynków mieszkalnych typu Kasia

 

Wykończenie:

Stan surowy otwarty

Stan surowy zamknięty

Dodatkowo*

Prace przygotowawcze:

Projekt wykonawczy:

Komplet dokumentów do
pozwolenia na budowę +
projekt wykonawczy konstrukcji

TAK

TAK

 

Prace budowlane i transport **

Dostawa elementów na miejsce
budowy, prace budowlane
związane z konstrukcją
budynku, nadzór nad procesem
budowy

TAK

TAK

 

Prace ziemne i posadowienie budynku

Fundament

Podstawowe prace ziemne i
wykonanie fundamentu pod
budynek

NIE

NIE

Możliwość wykonania
fundamentów, warunki ustalane
będą indywidualnie.

Konstrukcja – Budynek w technologii prefabrykowanych ścian trójwarstwowych ***

Ściany zewnętrzne

14cm konstrukcyjna warstwa betonu o gładkiej powierzchni

TAK

TAK

W szczególnych przypadkach
dopuszcza się zmianę grubości
warstwy konstrukcyjnej.

15 cm warstwa styropianu
EPS70 układanego „na zakład”
co eliminuje występowanie
mostków cieplnych

TAK

TAK

Możliwość zastosowania
styropianu o zwiększonych
właściwościach cieplnych jak
również grubszej warstwy
izolacyjnej. Tym sposobem
możliwe jest osiągnięcie
wymagań termoizolacyjności
dla domów pasywnych.

5 cm warstwy elewacyjnej o
powierzchni nie wymagającej
wykończenia (istnieje
możliwość pomalowania)

TAK

TAK

Możliwość wykonania elewacji
barwionej w masie ( kolor biały)
i dowolnej faktury warstwy
elewacyjnej.

Szczeliny wypełnione zaprawą.

NIE

NIE

Możliwość wypełnienia szczelin zaprawą

Ściany wewnętrzne

Prefabrykowane pełne ściany żelbetowe o grubości 10cm w przypadku ścian działowych i
14cm w przypadku ścian
nośnych. Ściany o powierzchni
gładkiej

TAK

TAK

 

Dach

Dach czterospadowy z więźba
dachową z elementów
prefabrykowanych. Drewno
czterostronnie strugane, suszone, zaimpregnowane. Słupy drewniane, strugane.

TAK

TAK

Możliwość zaprojektowania i
wykonania dowolnej konstrukcji
dachu,

Pokrycie dachu

Blachodachówka

NIE

TAK

Możliwość zastosowania
dachówki cementowej lub
dachówki ceramicznej.


Elementy zewnętrzne domu

Odwodnienie dachu

Rynny i rury spustowe z
elementów PVC. Odwodnienie
dachu poprowadzone do
poziomu gruntu.

NIE

TAK

Możliwość zastosowania
odwodnienia dachu w innym
kolorze lub z innych materiałów.

Otwory

Otwory na okna i drzwi
wykonane zgodnie z
dokumentacją techniczną

TAK

TAK

 

Stolarka okienna

Stolarka okienna i drzwi
balkonowych: okna z PCV,
ramy w kolorze brązowym,
uchylne lub uchylno-rozwierne
zgodnie z projektem,
pięciokomorowe.

NIE

TAK

Możliwość montażu okien w
kolorze białym lub okien
drewnianych. Bez prac
murarskich i obróbki.

Drzwi wejściowe

Drzwi wejściowe stalowe z
laminatem drewnopodobnym w
kolorze brązowym z ościeżnicą
i wkładką klasy c.

NIE

TAK

Możliwość montażu drzwi drewnianych oraz drzwi o
zwiększonej klasie
antywłamaniowej (wkładki
patentowe, blachy zaczepowe
itd.)

Parapety zewnętrzne

Stalowe brązowe

NIE

NIE

Możliwość montażu parapetów aluminiowych

Elementy wewnętrzne domu

Parapety wewnętrzne

Brak

NIE

NIE

Możliwość montażu parapetów
PVC w kolorze brązowym lub
białym.

GaraŜ w bryle budynku (dot. Kasia B i C) lub wolnostojący

Stolarka zewnętrzna

Zgodnie z wybranym standardem dla całego domu

NIE

TAK

 

Brama garażowa

Brama garażowa segmentowa, bez przetłoczeń, kolor brązowy.

NIE

TAK

Możliwość montażu napędu i
centralki z odbiornikiem
radiowym i pilotami.

Przygotowanie pod instalacje wewnętrzne (zgodnie z projektem branŜowym)

Instalacja elektryczna

W ścianach warstwowych oraz
w ścianach pełnych
umieszczone są rurki pod
instalacje elektryczne oraz
puszki elektryczne pod montaż
osprzętu zgodnie z projektem.

TAK

TAK

Możliwość dowolnego
rozmieszczenia puszek
elektrycznych i otworów
oświetleniowych.

Instalacja wodna

W ścianach wykonane są
bruzdy pod podprowadzenie
rurek do urządzeń sanitarnych
zgodnie z projektem.

TAK

TAK

Możliwość dowolnego
rozmieszczenia bruzd i
otworów.

Instalacja kanalizacyjna

Piony prowadzone w szachtach.
Pionowe odprowadzenia w
bruzdach w ścianach zgodnie z
projektem.

TAK

TAK

Możliwość dowolnego
rozmieszczenia bruzd i
otworów.

Instalacja gazowa

W ścianach wykonane są
bruzdy i otwory zgodnie z
projektem.

TAK

TAK

Możliwość dowolnego
rozmieszczenia bruzd i
otworów.

Instalacja grzewcza

W ścianach wykonane są
bruzdy i otwory zgodnie z
projektem.

TAK

TAK

Możliwość dowolnego
rozmieszczenia bruzd i
otworów.

Wentylacja

Otwory pod wentylację grawitacyjną.

TAK

TAK

Możliwość przystosowania
domu do zastosowań wentylacji
mechanicznej i rekuperacji

Klimatyzacja

Brak

NIE

NIE

Możliwość przystosowania
domu do zastosowania
klimatyzacji.

Kominy
wentylacyjne i
spalinowe

Kominy z pustaków Schiedel
lub prefabrykowane kominy w
systemie „Baumat”

TAK

TAK

Możliwość wykończenia zewnętrznego kominów.

Instalacje TV, RTV, Internet

W ścianach wykonane bruzdy,
otwory lub rurki do prowadzenia
przewodów zgodnie z funkcją
pomieszczenia określoną w
projekcie.

TAK

TAK

Możliwość dowolnego
rozmieszczenia bruzd i
otworów.

Inne instalacje
np. centralny
odkurzacz, kino
domowe

Brak

NIE

NIE

Możliwość wykonania bruzd,
rurek, otworów pod dowolną
instalację.

* Informacje te muszą być podane w fazie projektowania ze względu na zastosowanie odpowiednich rozwiązań technicznych. Wszystkie dodatkowe rozwiązania objęte będą odrębną kalkulacją.
** Inwestor zapewni utwardzone drogi oraz swobodny dojazd transportu i dźwigu na teren budowy
*** Elementy wykonane zgodnie z dokumentem “Wymagania techniczne dla elementów prefabrykowanych produkowanych na zamówienie według indywidualnej dokumentacji technicznej w Baumat Spółka z o.o.”. Kolorystyka prefabrykatów w naturalnym kolorze betonu: niejednorodnym szarym.

 

Pokaż komentarze
Ukryj komentarze
Copyright by www.osiedledebiny.gft.pl Wszystkie prawa zastrzeżone